Ügyfélszolgálat: H-P 10.00-14.00 Telefon: (06) 1 477-5963; (06) 1 477-5964 E-mail: nrk@nive.hu
 
 
Kiemelt
HÍREINK
Újra kell nyomtatni a 63040 – 63720 közötti sorszámon kiadott, idegen nyelven kiállított Europass bizonyítvány-kiegészítőket.
 
Tisztelt Felhasználónk!
Amennyiben intézményük neve megváltozott, kérjük, bejelentkezés után a Regisztrált intézményeknek nyújtott szolgáltatások menüpontban az Intézményi adatmódosítás almenüben végezzék el a kívánt változtatásokat. 
Magyarországon évente több mint tízezer Europass bizonyítvány-kiegészítőt adnak ki. Szeretnénk információkat gyűjteni a dokumentum felhasználásáról, ezért arra kérjük, ossza meg velünk tapasztalatait!
 
A kérdőív kitöltése kevesebb, mint két percet vesz igénybe.

 
Hivatkozással a 12/2020 (II. 7.) kormányrendeletre, 2020. február 15. napjától, a jogutód nélkül megszűnt vizsgaszervezők esetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal állítja ki a kérelmezők részére az Europass bizonyítvány- kiegészítőt.
Az Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítási díja 2020. évben 8050 Ft/idegen nyelv/bizonyítvány. Kérhető idegen nyelvek: francia, német, olasz, spanyol.
 

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a tagintézmények a következőképpen vigyék fel nevüket a rendszerbe: Centrum megnevezése és a tagintézmény megnevezése, például " Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma".

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. 
 
 
 
Sajnálattal közöljük, hogy előre nem látható ideig az Europass mappa rendelése szünetel. Kérjük, ne adjanak le mapparendelést!
Az Europass bizonyítvány-kiegészítők MAPPA NÉLKÜL IS KIADHATÓK, illetve a vizsgaszervező intézmény maga is nyomtathat mappát saját használatra.
A 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet értelmében magyar és angol nyelven az Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítása továbbra is ingyenes.
 
 

Hatósági bizonyítvány kiállítása magyar oklevélről és bizonyítványról

Amennyiben a szakképesítéssel rendelkező számára nem állítható ki Europass bizonyítvány-kiegészítő, az Oktatási Hivatalban működő Magyar Ekvivalencia és Információs Központ hatósági bizonyítványt állíthat ki.

I. Milyen hazai képesítésekről állít ki hatósági bizonyítványt az Oktatási Hivatal

  • érettségi bizonyítványokról,
  • az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő, illetve Magyarországon korábban megszerezhető, államilag elismert szakképesítést tanúsító bizonyítványokról és mesterlevelekről,
  • felsőfokú végzettséget és szakképzettséget tanúsító oklevelekről.

Nem a MEIK állít ki hatósági bizonyítványt az alább felsorolt bizonyítványokról, oklevelekről:

  • Az egészségügyi képesítést tanúsító okiratokról az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (cím: 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., tel.: (06-1) 235-7922, 235-7927, fax: (06-1) 269-3794, honlap: www.eekh.hu, e-mail: fiala.gergely@eekh.hu),
  • az okleveles építészmérnök és okleveles építész tervező művész szakképzettséget tanúsító okiratokról a Budapesti Építész Kamara (cím: 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2., tel.: (06-1) 318-2444, fax: (06-1) 338-2775, honlap: www.budapestiepiteszkamara.hu, e-mail: bek@t-online.hu) állít ki hatósági bizonyítványt.

II. Mit tartalmaz a hatósági bizonyítvány?

A MEIK által kiállított hatósági bizonyítvány tanúsítja, hogy a kérelmező számára kiállított bizonyítvány, oklevél érvényes. A hatósági bizonyítvány tartalmazza továbbá, hogy a képzés eredményeképpen a kérelmező milyen szakképesítést, illetve szakképzettséget szerzett, valamint – pedagógus-oklevelek esetében – azt, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az oklevél milyen évfolyamokon, milyen tantárgyak tanítására jogosítja tulajdonosát.

Amennyiben a kérelmező valamely EU-tagállamban vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső országban kívánja a szabályozott szakmát tanúsító bizonyítványát, oklevelét elismertetni, a hatósági bizonyítvány tartalmazza azt is, hogy a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv 11. cikkének a), b), c), d) vagy e) pontja szerinti oklevélnek minősül-e az adott okirat.

Amennyiben a bizonyítvány, vagy oklevél által tanúsított szakképzettség Magyarországon nem minősül szabályozott szakmának, de a képzés maga szabályozott volt, akkor a hatósági bizonyítvány megjelöli azt a jogszabályt, amely az adott képzést szabályozza, valamint a képzés célját is.

A hatósági bizonyítványt a MEIK magyar nyelven állítja ki és a kérelmezőnek vagy meghatalmazottjának küldi meg.

III. A hatósági bizonyítvány kiállításához szükséges iratok:

  • az eredeti bizonyítvány vagy oklevél másolata,
  • az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevény vagy a pénzintézeti átutalás igazolásának másolata,
  • a kérelmező személyi adatainak igazolására szolgáló hatósági igazolványának (személyazonosító igazolvány, útlevél, jogosítvány, tartózkodási vagy letelepedési engedély) fénymásolata,
  • meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás. A kérelmezőnek (meghatalmazó) a személyi adatok és a lakcíme igazolására szolgáló hatósági igazolványának másolatát ebben az esetben is csatolnia kell.

Amennyiben a beadvány a szükséges iratok nélkül érkezik be, és a hiánypótlás sem történik meg, a MEIK a hatósági bizonyítványt nem tudja kiállítani, az eljárást megszünteti.

IV. Eljárási határidő

A MEIK a hatósági bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem esetében 30 napon belül jár el, amennyiben a kérelmező minden szükséges okmányt benyújtott, és további bizonyítási eszköz beszerzése nem szükséges.

Az érdemi ügyintézés határidejébe – hiányos beadványok esetén – nem számít be a hiánypótlásra irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő.

A MEIK vezetője az eljárási határidőt egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja.

A határozatot a MEIK postai úton, tértivevényes küldeményként küldi meg a kérelmező vagy meghatalmazottja részére.

V. Az eljárás díja [1]

A hatósági bizonyítvány kiállításának díja 24 500 Ft, amelyet készpénz-átutalási megbízással (sárga színű csekk) lehet befizetni. A csekket a MEIK az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) keresztül bocsátja az ügyfelek rendelkezésére.
Az eljárási díjat a 10032000-00282637-00000000-as számlaszámra történő belföldi forintátutalással is be lehet fizetni, a közlemény rovatban ekkor a "MEIK" szót, valamint a kérelmező nevét is fel kell tüntetni.

Külföldről történő átutalás esetén az eljárási díjnak megfelelő összeget a HU 94-10032000-00282637-00000000 MANEHUHB számlaszámra kell átutalni. A közlemény rovatban ekkor is fel kell tüntetni a „MEIK” szót, valamint a kérelmező nevét. [2]

VI. Jogorvoslat

A MEIK által kiállított hatósági bizonyítványban foglaltak ellen a hatósági bizonyítvány kézhezvételétől számított 15 napon belül az emberi erőforrások miniszteréhez címzett, azonban a MEIK-hez benyújtandó illeték- és díjmentes fellebbezéssel lehet élni.

Az emberi erőforrások miniszterének határozata ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak nincs helye, azonban a határozat közlésétől számított 30 napon belül keresettel lehet kérni a határozat felülvizsgálatát a Fővárosi Törvényszék.

VII. A kérelem benyújtásának módja

Tájékoztató, kéreleműrlap és csekk az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) szerezhető be, és a kérelmet is ott lehet benyújtani személyesen vagy meghatalmazott által. A tájékoztató és a kéreleműrlap letölthető honlapunkról is. Postai beküldés esetén a kérelmet célszerű ajánlott levélként a MEIK címére (Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.) elküldeni.

VIII. Az Ügyfélszolgálati Iroda ügyfélfogadási rendje:

  Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
délelőtt 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00 9.00-12.00
délután 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00  

Felhívjuk figyelmét, hogy a MEIK munkatársaival való személyes konzultációra kizárólag telefonon történő előzetes egyeztetés után és az ügyfélszolgálati irodán van lehetőség! Kollégáink telefonos elérhetőségei megtekinthetők a Képesítések elismertetése / Magyar Ekvivalencia és Információs Központ menüpont alatt.

* Amennyiben a kérelmező uniós állampolgár, és rendelkezik legalább 3 éves magyarországi szakmai gyakorlattal, a MEIK honosított, illetve elismert külföldi oklevélről is kiállít hatósági bizonyítványt.

[1] Az Elismerési tv. alapján a kérelmezőnek az eljárásért a kérelem benyújtásakor hatályos, a jogszabályban – 2013-ban a 390/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletben – megszabott kötelező legkisebb munkabér összegéhez (a minimálbérhez) igazodó díjat kell befizetnie. Amennyiben kérelmét 2014. január 1-jét követően nyújtja be, kérjük, tájékozódjon a fizetendő eljárási díj összegéről.

[2] A külföldi pénzintézetnek szüksége lehet a következő formátumban is a fenti adatokra: SWIFT kód: MANEHUHB, IBAN bankszámlaszám: HU 94-10032000-00282637-00000000, Bank neve: Magyar Államkincstár.

 
 
 
Nemzeti Referencia Központ
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1087 Budapest, Kálvária tér 7.
T:(06) 1 477-5963; (06) 1 477-5964
E-mail: nrk@nive.hu