Ügyfélszolgálat: H-P 10.00-14.00 Telefon: (06) 1 477-5963; (06) 1 477-5964 E-mail: nrk@nive.hu
 
 
Kiemelt
HÍREINK
A 2022. évben megállapított Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítási díja német, francia, spanyol, olasz nyelvek igénylése esetén 9350 Ft.
 
Újra kell nyomtatni a 63040 – 63720 közötti sorszámon kiadott, idegen nyelven kiállított Europass bizonyítvány-kiegészítőket.
Tisztelt Felhasználónk!
Amennyiben intézményük neve megváltozott, kérjük, bejelentkezés után a Regisztrált intézményeknek nyújtott szolgáltatások menüpontban az Intézményi adatmódosítás almenüben végezzék el a kívánt változtatásokat. 
 
Magyarországon évente több mint tízezer Europass bizonyítvány-kiegészítőt adnak ki. Szeretnénk információkat gyűjteni a dokumentum felhasználásáról, ezért arra kérjük, ossza meg velünk tapasztalatait!
 
A kérdőív kitöltése kevesebb, mint két percet vesz igénybe.

Hivatkozással a 12/2020 (II. 7.) kormányrendeletre, 2020. február 15. napjától, a jogutód nélkül megszűnt vizsgaszervezők esetében a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal állítja ki a kérelmezők részére az Europass bizonyítvány- kiegészítőt.
 

Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a tagintézmények a következőképpen vigyék fel nevüket a rendszerbe: Centrum megnevezése és a tagintézmény megnevezése, például " Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma".

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. 
 
 
 
Sajnálattal közöljük, hogy előre nem látható ideig az Europass mappa rendelése szünetel. Kérjük, ne adjanak le mapparendelést!
Az Europass bizonyítvány-kiegészítők MAPPA NÉLKÜL IS KIADHATÓK, illetve a vizsgaszervező intézmény maga is nyomtathat mappát saját használatra.
A 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet értelmében magyar és angol nyelven az Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítása továbbra is ingyenes.
 
 

Bővebben az EUROPASS-ról

Az NRK honlapjáról a 12/2020. (II. 7.) a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló Kormányrendelet alapján a Europass bizonyítvány-kiegészítőt az akkreditált vizsgaszervező töltheti le, és hitelesített formában (a vizsgaszervező vezetőjének aláírása és az intézmény bélyegzője) adhatja ki.

Az Europass keretrendszer kialakulása

Az Európai Unió tagországaiban a munkaerő-mobilitás feltételeinek megteremtése már régen megfogalmazódott.
A mobilitás eléréséhez nélkülözhetetlenné vált a szakképesítések átláthatóvá, átjárhatóvá tétele. Ezek alapját egy új, kompetenciákra épülő képzési rendszer teszi majd lehetővé.
A tagországok oktatási rendszereinek különbözősége, illetve e különbségek felismerése, elismerése és elismertetése, valamint a különbségek csökkentésének lehetőségei hívták életre 1998-ban az Európai Fórumot (European Forum in the Field of Transparency of Vocational Qualifications).
A Fórum munkacsoportját, amely alapanyagot dolgozott ki az Europass keretrendszerhez, az uniós tagországok, a munkaerő-piaci partnerek (cégek), az Európai Bizottság és a CEDEFOP alkották.

Az Európai Bizottság - annak érdekében, hogy elősegítse a tagállamok közötti munkavállalási, a tanulmányi célú mobilitást, valamint a képesítési rendszerek, bizonyítványok és képességek, kompetenciák átláthatóságát - 2003. decemberében kidolgozta az Europass keretrendszerre vonatkozó javaslatát, amelyről 2004. májusában az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Miniszterek Tanácsán politikai megállapodás született.
2005. januárjától hatályba lép a keretrendszert definiáló közösségi határozat.

Europass keretrendszer

Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfólió. Az Europass portfólió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, formális, nem formális, informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. A dokumentumok egy családba való foglalásának fontos célja a hatékonyság növelése és a költségek racionalizálása.

 

Az Europass portfólió 7 dokumentumból áll:

Europass önéletrajz (Europass Curriculum Vitae);

Europass mobilitási igazolvány (Europass Mobility);

Europass bizonyítvány-kiegészítő (Europass Certificate Supplement);

Europass oklevélmelléklet (Europass Diploma Supplement);

Europass nyelvi útlevél (Europass Language Passport);

Europass motivációs levél (Europass Cover Letter) és az 

Európai Készségútlevél (European Skills Passport)

Europass bizonyítvány-kiegészítő

A tagországok a szakképzettséget igazoló bizonyítványokkal együtt kiadják a bizonyítvány - kiegészítőt, amely a szakképesítések kompetenciákon alapuló leírását foglalja magába.

A bizonyítvány-kiegészítő angolul /az EU egyik hivatalos nyelvén/ is kiadható lesz.

A bizonyítvány-kiegészítő önmagában nem bír jogi érvénnyel, csak a szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes. A Nemzeti Referencia Központ bocsátja ki (honlapján szakképesítésenként megjelenik) és a papír verziót a vizsgaszervező adja át.

Formátuma az Európai Unió által meghatározott szabványt követi nem egyénre, hanem szakképesítésre vonatkozik.

A 2001. évi Országos Képzési Jegyzékben foglalt állam által elismert szakképesítések hatályos szakmai és vizsgakövetelményei alapján dolgozták ki az Europass bizonyítvány-kiegészítőket.

A bizonyítvány-kiegészítő kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

Az Europass bizonyítvány-kiegészítőket a 2005. július 1-jét követően megkezdett szakmai vizsgák esetében kell alkalmazni. 

Nemzeti Referencia Központ /NRK/

Minden tagállam felállítja a saját referencia központját. Magyarország a Nemzeti Szakképzési Intézetben hozta létre az NRK-t 2003-ban.

A központok az Interneten keresztül szolgáltatnak információt a nemzeti oktatási rendszerről, a szakképzésről, a szakképesítésekről és ezen belül a bizonyítvány-kiegészítőkről.

A Nemzeti Referencia Központok európai hálózattá szerveződtek: http://europass.cedefop.europa.eu/

 
 
 
Nemzeti Referencia Központ
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1087 Budapest, Kálvária tér 7.
T:(06) 1 477-5963; (06) 1 477-5964
E-mail: nrk@nive.hu