Ügyfélszolgálat: H-P 10.00-14.00 Telefon: (06) 1 477-5963; (06) 1 477-5964 E-mail: nrk@nive.hu
 
 
Kiemelt
HÍREINK
A 12/2020. (II. 7.) Kormányrendelet értelmében, ha egy szervezet vizsgaszervezési jogosultsága megszűnt, azaz nem rendelkezik már vizsgaszervezési akkreditációval, a Nemzeti Referencia Központ állítja ki az Europass-kiegészítőt.

 
Tisztelt Felhasználóink!
 
A német, francia, olasz és spanyol nyelvű Europass-kiegészítőkre vonatkozó térítési díj megállapításra került, így a térítési díj összege: 15.000 (tizenötezer) Ft.

Az angol nyelvű bizonyítvány-kiegészítő továbbra is ingyenes.
 
 Tisztelt Felhasználóink!
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a 292/2023. (VII.6.) Kormányrendelet a szakképzésben lezajlott átalakíttás utólagos hatásvizsgálatából adódó kormányrendelet-módosításokról rendelkezik arról, hogy 2023. augusztus 7-től Europass képesítőbizonyítvány-kiegészítő is igényelhető rendszerünkben.
 
 
Tisztelt Felhasználónk!
Amennyiben intézményük neve megváltozott, kérjük, bejelentkezés után a Regisztrált intézményeknek nyújtott szolgáltatások menüpontban az Intézményi adatmódosítás almenüben végezzék el a kívánt változtatásokat. 
Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. 
 
 
 
Sajnálattal közöljük, hogy előre nem látható ideig az Europass mappa rendelése szünetel. Kérjük, ne adjanak le mapparendelést!
Az Europass bizonyítvány-kiegészítők MAPPA NÉLKÜL IS KIADHATÓK, illetve a vizsgaszervező intézmény maga is nyomtathat mappát saját használatra.
A 12/2020 (II. 7.) Korm. rendelet értelmében magyar és angol nyelven az Europass bizonyítvány- kiegészítő kiállítása továbbra is ingyenes.
 
 
Bővebben az Europassról
Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. 
 
 
Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, formális, nem formális, informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában.
 
Az Europass keretrendszer kialakulása
 
Az Európai Unió tagországaiban a munkaerő-mobilitás feltételeinek megteremtése már régen megfogalmazódott.
A mobilitás eléréséhez nélkülözhetetlenné vált a szakképesítések átláthatóvá, átjárhatóvá tétele. Ezek alapját egy új, kompetenciákra épülő képzési rendszer teszi majd lehetővé.
A tagországok oktatási rendszereinek különbözősége, illetve e különbségek felismerése, elismerése és elismertetése, valamint a különbségek csökkentésének lehetőségei hívták életre 1998-ban az Európai Fórumot (European Forum in the Field of Transparency of Vocational Qualifications).
A Fórum munkacsoportját, amely alapanyagot dolgozott ki az Europass keretrendszerhez, az uniós tagországok, a munkaerő-piaci partnerek (cégek), az Európai Bizottság és a CEDEFOP alkották.
 
Az Európai Bizottság - annak érdekében, hogy elősegítse a tagállamok közötti munkavállalási, a tanulmányi célú mobilitást, valamint a képesítési rendszerek, bizonyítványok és képességek, kompetenciák átláthatóságát - 2003. decemberében kidolgozta az Europass keretrendszerre vonatkozó javaslatát, amelyről 2004. májusában az Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Miniszterek Tanácsán politikai megállapodás született.
2005. januárjától hatályba lép a keretrendszert definiáló közösségi határozat.
 
Europass keretrendszer
 
Az Europass a végzettségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát támogató nyitott és rugalmas egységes keretrendszer, amelynek alapja az ún. Europass portfolió. Az Europass portfolió egy személyi dokumentumcsomag, amelyet az állampolgárok önkéntes alapon használhatnak végzettségeik, formális, nem formális, informális oktatásban és képzésben szerzett kompetenciáik elismertetésére, munkavállalás esetén a munkaadók tájékoztatására Európában. A dokumentum-csomag egyes elemei nagyobbrészt azonos tartalommal és formában ma is léteznek (kivéve az Europass Mobilitási Igazolvány), de elkülönülten, nem egységes keretben. A dokumentumok egy családba való foglalásának fontos célja a hatékonyság növelése és a költségek racionalizálása.
 
Az Europass portfolió 5 dokumentumból áll:
 
  • Europass önéletrajz (Europass Curriculum Vitae);
  • Europass mobilitási Igazolvány (Europass Mobility);
  • Europass bizonyítvány-kiegészítő (Europass Certificate Supplement);
  • Europass diplomamelléklet (Europass Diploma Supplement) és a
  • Europass nyelvtanulási napló (Europass Language Porfolio).
  • Europass bizonyítvány-kiegészítő
 
A tagországok a szakképzettséget igazoló bizonyítványokkal együtt kiadják a bizonyítvány - kiegészítőt, amely a szakképesítések kompetenciákon alapuló leírását foglalja magába.
 
A bizonyítvány-kiegészítő angolul /az EU egyik hivatalos nyelvén/ is kiadható lesz.
 
A bizonyítvány-kiegészítő önmagában nem bír jogi érvénnyel, csak a szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes. A Nemzeti Referencia Központ bocsátja ki (honlapján szakképesítésenként megjelenik) és a papír verziót a vizsgaszervező adja át.
 
Formátuma az Európai Unió által meghatározott szabványt követi nem egyénre, hanem szakképesítésre vonatkozik.
 
Az NMH-ban működő Nemzeti Referencia Központ munkáját szakmai bizottság segíti.
 
A szakmai bizottságba a szakképesítésért felelős szaktárcák delegálták képviselőiket. A 2001. évi Országos Képzési Jegyzékben foglalt állam által elismert szakképesítések hatályos szakmai és vizsgakövetelményei alapján dolgozták ki az Europass bizonyítvány-kiegészítőket.
 
A bizonyítvány-kiegészítő kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére a 20/2007. (V.21.) SZMM rendeletben meghatározottak szerint.
 
Az Europass bizonyítvány-kiegészítőket a 2005. július 1-jét követően megkezdett szakmai vizsgák esetében kell alkalmazni.
 
Nemzeti Referencia Központ /NRK/
 
Minden tagállam felállítja a saját referencia központját. Magyarország a Nemzeti Szakképzési Intézetben hozta létre az NRK-t 2005-ben. Jelenleg a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szakmaszerkezeti és Pályaorientációs Osztálya működteti a referencia központot.
 
A központok az Interneten keresztül szolgáltatnak információt a nemzeti oktatási rendszerről, a szakképzésről, a szakképesítésekről és ezen belül a bizonyítvány-kiegészítőkről.
 
A Nemzeti Referencia Központok európai hálózattá szerveződtek: http://europass.cedefop.europa.eu/
 
 
2013-05-24 00:00:00
 
 
 
 
Nemzeti Referencia Központ
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal
1087 Budapest, Kálvária tér 7.
T:(06) 1 477-5963; (06) 1 477-5964
E-mail: nrk@nive.hu